Kvalitet i Nordre Aker Rør AS
VI TENKER FØRST OG LEVERER ETTERPÅ.

Å sette kvalitet i fokus allerede fra start er en naturlig ting for oss. Kontinuerlig forbedring av våre tjenester og produkter står sentralt i Nordre Aker Rør AS sitt arbeid med Kvalitetssikring av våre arbeider og arbeids metoder.

Ved å gjøre alt riktig fra starten av sparer vi både tid og penger, samtidig som vi oppfyller kundens krav og forventninger. Vi er fornøyde først når hver kunde har fått det vi lover, nemlig feilfrie løsninger til riktig tid og pris. 

Hos Nordre Aker Rør AS tenker vi på kundene. Vår oppgave er sammen med kunder og leverandører å utvikle løsninger som hjelper oss til å levere den varen kunden ønsker og blir fornøyd med både med tanke på lønnsomhet, sikkerhet og kvalitet. 

Vårt motto er at kunden skal kunne drifte anleggene selv og kunne ha forutsigbare kostnader knyttet opp mot anleggene.

Kvalitetsarbeidet vårt omfatter det vi selv gjør i Nordre Aker Rør, hvilke krav vi stiller til leverandørene våre og hvordan vi hjelper kundene våre med å stille krav til de anleggene og tjenestene vi leverer. 


Daglig leder
Ing. Anders Støen

 

Alle bedrifter – med få unntak – er pålagt å ha et dokumentert Internkontrollsystem for å tilfredsstille Forskrift om Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i bedrifter (Internkontrollforskriften).
Internkontrollsystemet blir et arbeidsredskap for bedriftens ledelse og de ansatte i den daglige virksomheten for å oppnå best mulig forhold innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
De bedrifter som kan dokumentere et aktivt Internkontrollsystem oppnår gjerne rabatt på yrkesskadeforsikringen.